ปฏิทินกิจกรรม

                        กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข ...

                       องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงบริหารความเสี่ยง ณ องค์การสุราฯ...

นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต พร้อมด้วยพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง .......

                        โครงการสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ จังหวัดระยอง...

              วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ...

                 วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ แก่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งนำ Em ball สารสกัดจากใบยาสูบใส่บ่อน้ำเพื่อปรับสภาพนำ้และควบคุมยุง...

           วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน มีแนวทางวิจัยพัฒนาโดยนำน้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและชิม ( Sensory Test ) เพื่อนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์นำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและในฟาร์มโคนม ตลอดจนนำไปใช้ทำความสะอาดเต้านมโค...